Новини

Лице, отговарящо за защита на личните данни в ДГ №196″Шарл Перо”-

Снежана Иванова Нейкова
контакт- e-mail- dpo@responsaprevent.bg 

70 ГОДИНИ  НА ПЪРВАТА БАЗОВА ДЕТСКА ГРАДИНА В БЪЛГАРИЯ – ДГ № 196 “ШАРЛ ПЕРО” – СОФИЯ

 

 

          През м. вай 2022г  тържествено отбелязахме 70 годишния юбилей на ДГ № 196 “Шарл Перо” гр. София – първата базова детска градина в България. Повече от половин век тя е  е житено зрънце във  всемирното развитие и същевременно един мъдър и достоен за уважение живот в нашето човешко съществуване. И в двата случая безкрайно ценен, заради огромната акумулираща любов към децата и хората.

          Това действително е юбилей, който отразява развитието и възхода на предучилищното дело в нашата страна. ДГ № 196 постави началото на нов етап в развитието на предучилищната теория и практика. Тя е една от първите експериментални бази, където не само се подготвяха бъдещите учители, но се създаваше теория и методика за усъвършенствуване на педагогическия процес. Тя бе  национална база, където се създаваха предпоставките за щастливото детство на децата от цялата страна.

         

          Тук под ръководството на проф. д.п.н. Елка Петрова, М. Чернева, на педагози от ДИУУ, СУ “Св. Климент Охридски”  се разработиха в теоретически и практически план проблемите на физическото възпитание и подвижните игри; формиране на общи понятия у децата; родния език и други. В резултат на експерименталната работа в ДГ е издадена книгата “Физическото възпитание в детската градина” с автори д-р Елена Тасева и София Аврамова, а  незаменимия теоретик  проф. Е. Петрова публикува трудове като: “Запознаване на децата по околна действителност”, “Трудовото възпитание в детската градина”, “Формиране на общи понятия у децата”

          Детската градина може да се нарече и школа за достойни директорски кадри, на първите автори на сп. “Предучилищно възпитание”, на първите учители с клас квалификация.

          Много плодотворен период в развитието на ЦДГ № 6  е съвместната работа по изобразително изкуство на екипа: доц. Огнян Занков и директорката Т. Томова, учителките П. Спасова, С. Цветанова и С. Станчева. Постиженията по роден език на учителките: Стоянова , Сотирова, Евстатиева и Веселинова се помнят от поколения студенти в цялата страна. Най-добрите музикални ръководители са се учили от опита на неповторимата Ева Парушева. Заедно с А. Николова и В. Иванова те бяха образец за екипност в работата водени от общата цел за музикалното израстване на децата.

          И днес колективът на ДГ “Шарл Перо” ревностно пази възрожденския и новаторски дух на своите предци. Съхранили сме традицията в градината да работят учители с висока квалификация, подчертан професионализъм обединени от отговорността и любовта към децата. От 13 педагози 9 са магистри и 8 с квалификационни степени. Водещи в работата ни са общочовешките ценности:

  • любов и закрила в приятелска атмосфера;
  • богата емоционална и духовна култура;
  • съхранени български народностни традиции;
  • равен шанс и стратегия за междуетнически отношения;
  • приобщаване към общоевропейската ценностна система;
  • природосъобразен и екологичен начин на живот;

Възпитателно-образователния процес задоволява и най-съвременните потребности на българското семейство. Допълнителните възможности за педагогически дейности са подбрани сред най-добрите – ранно чуждоезиково обучение по френски, английски и руски; плуване; фолклор; ски и планинарско училище; класически и модерен балет; логопед-психолог; отдих на море и планина. Съвместно с Национална спортна академия и д.ф.н. В. Гаврилов разработихме и внедрихме методика за обучение на децата по футбол.

          Визитката на ДГ № 196 определя голямата отговорност , обединяваща мъдростта и професионализма на миналото с любовта на настоящото и надеждата на бъдещето.