За нас

ДГ №196 "Шарл Перо"
ДГ №196 "Шарл Перо"
ДГ №196 "Шарл Перо"
Previous
Next

Детска градина ”Шарл Перо” е първата базова детска градина в гр. София, открита през 1952 г., специално изградена с учебна цел, където са обучени поколения студенти, учители и директори.

ОСНОВНА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ЧРЕЗ УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС Е: ДАВАНЕ НА РАВЕН ШАНС И КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ЦДГ №196, ЧРЕЗ ТРАДИЦИИТЕ И ИНОВАЦИИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО.

ОСНОВНИ  ЦЕННОСТИ:

  • любов и закрила в приятелска  атмосфера
  • приобщаване на родителската общественост  като партньор в дейността  на  детската градина
  • богата  емоционална и духовна култура
  • съхранени български традиции
  • висок професионализъм-/14 педагози –от тях12 със степен „магистър” и  ПКС/
  • екологично възпитание в контекста на общочовешките ценности

Децата от ДГ ”Шарл Перо” се възпитават с любов, живеят в приказния свят на Шарл Перо и ще участват в изграждането на

обединена Европа!

ДГ „ШАРЛ ПЕРО”

Детското заведение е изградено през 1952 г. и представлява специално построена за целта сграда с площ от 1082 кв. метра и с дворно място, където се отглеждат и възпитават ежедневно 170 деца на възраст от 3 до 7 години.

Сградата е масивна, разположена е на един етаж. Има 6 помещения за занимални, намиращи се в три крила от по две групи. Санитарните възли за децата са три – във всяко крило по един. Има офиси – три на брой, в които се помещава помощният персонал. Има голям физкултурен и музикален салон, а така също и административни помещения

Дворът на детското заведение е голям около 4800 кв. м., със затревени площи и дървета.

ГАЛЕРИЯ