Групи

ДНЕВЕН РЕЖИМ

Целодневна организация на деня
в учебно време- 15.09.-31.05.
за IV възрастова група (6-7) годишни деца

7.00 – 8.30
Прием на децата, дейности по избор на децата, дейности организирани от детския учител
8.30 – 9.00
Сутрешна закуска
9.00 – 10.00
Основна форма/Педагогически ситуации
10.00 – 10.30
Подкрепителна закуска
10.30 – 12.00
Допълнителни форми- Дейности по избор на децата,
дейности организирани от детския учител, дейности над ДОС
12.00 – 13.00
Обяд и подготовка за сън
13.00 – 15.00
Следобеден сън
15.00 – 15.30
Ставане от сън, тоалет,
следобедна подкрепителна закуска
15.30 – 16.30
Основна форма/Педагогически ситуации
16.30 – 19.00
Допълнителни форми/Дейности по избор на децата,
дейности организирани от детския учител,
изпращане на децата

Нашите групи